श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सप्तरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
०३१-५३००३६ wssdosaptarino1@gmail.com Saptari

मधेश प्रदेश सरकार

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

राजविराज, सप्तरी

 

सि.नं. नाम पद/तह सेवा/समुह/उपसमुह
१. अजय कुमार कर्ण इ.(आठौ) सिभिल स्यानटरी
 २. ललितानन्द झा इ.(आठौ) सिभिल स्यानटरी
 ३. मो.मुस्ताक आलम इ.(आठौ) सिभिल स्यानटरी
 ४. पशुपति कुमार चौधरी

कम्प्युटर अधिकृत(छैठौ)

विविध
५. संजिव कुमार यादव सहायक पाँचौ स.प्रशासन
६. सियाराम सरदार सब.इ. सिभिल स्यानटरी
७. तारणी प्रसाद मण्डल खा.पा.स.टे.(पाँचौ) सिभिल स्यानटरी
८. सोनेलाल मण्डल खा.पा.स.टे.(पाँचौ) सिभिल स्यानटरी
९. इन्द्र कुमार सिंह खा.पा.स.टे.(पाँचौ) सिभिल स्यानटरी
१०. विनोद कुमार सिंह खा.पा.स.टे.(पाँचौ)  सिभिल स्यानटरी
११. रामा प्रसाद  साह खा.पा.स.टे. सिभिल स्यानटरी
१२. महेश्वर सिंह का.स.(पाँचौ) प्रशासन