नियमावली विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2021-09-28 निजामती-सेवाका-कर्मचारीको-आचरण-सम्बन्धी-नियमावली-२०६५ डाउनलोड  
2 2021-09-28 निजामती-सेवा-नियमावली२०५० डाउनलोड  
3 2021-09-28 सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-नियमावली-२०६५ डाउनलोड