स्क्रीन रीडर

निम्न तालिका बिभिन्न स्क्रिन पाठकहरु को बारे मा जानकारी को सूची बनाउँछ:

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.in Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ Free